1. net fiyat
  2. net fiyat (satıcının yaptığı indirimlerin tümü çıkarıldıktan sonra alıcıdan istenen tutar
perakende veya net fiyatın yüzdesi İsim
net fiyat yöntemi
net fiyat yöntemi (mal alış ve satışlarının net fiyatlar ile muhasebeleştirilmesi yöntemi
net fatura fiyatı
net alım fiyatı