net revenue available for debt service

  1. bir işletmenin brüt işletme gelirlerinden işletme ve bakım masraflarının düşülmesi