yeni bir seyir takip etmek Fiil
yaşamına tamamen yeni bir yön vermek Fiil