new version

bir kanunun belirli bir görüşe dayanan açıklaması