next friend

  1. veli, kanunî vasisi olmadığı halde reşit olmayan bir kimse adına hareket edebilecek kimse.