hiç kimseyle arası olmamak Fiil
kimseye karşı sorumlu değilim
siz hariç kimse
kimsenin ruhu duymaz, kim kime dum duma.
kimsenin eşlik etmemesini şart koştu
kendi dalında iş bulamamak Fiil
zarar ziyanı tazmin edilmemek Fiil
işini sevmemek Fiil
kendine ait geliri olmamak Fiil
kendine ait geliri olmamak Fiil
büro işinden başka uğraşı olmamak Fiil
kendi kaynakları olmamak Fiil
(US) rakiplerine karşı kazanma ümidi olmamak Fiil
duygularını gizlememek Fiil
düşük ahlâklı, ahlâksız.
He is no better than he should be: Düşük ahlâklıdır.
mümkün mertebe az.
He never does more work than he can help: Mümkün mertebe az iş yapar (Canını eziyete koşmaz).

nose
argo ilgilendirmeyen, zararı dokunmayan, zararsız.
hiç kimse.
no one is home: evde hiç kimse yok. Zamir
parasını boşa harcamak Fiil
görünüşe bakmamak Fiil