1. Sıfat yapışmaz, pişmiş yemeğin kolayca (yapışmadan) ayrılabildiği.
    a nonstick coating in a frying pan.
yapışmaz
dibi tutmaz