north easterly

kuzeydoğu+, kuzeydoğudaki, kuzeydoğuda bulunan.
kuzeydoğu yönünde/istikametinde.
kuzeydoğudan, kuzeydoğu yönünden/cihetinden/istikametinden (esen/gelen).
northeasterly wind.
kuzeydoğuya yönelik, kuzeydoğu yönünde, kuzeydoğuya doğru/müteveccihen, poyraza doğru.
kuzeydoğudan.