noterce tasdik edilmiş
noterce onaylı
tasdik eden noter
kanuni süresi dolmasına karşın görevini sürdüren veya kanuni yetkisi olmadığı halde tayin olunmuş olan noter
noter huzurunda hazırlanan evrak
tasdik eden noter
noter mühürü
noter kâtibi
noter harcı
noter tasdik ücreti
noterlik bürosu İsim
noter harcı
belgitleyici, noter. İsim
noter İsim, Hukuk
noter mührü
noter kâtibi
noter tasdik ücreti
noter harcı
noterlik bürosu İsim
noter memuru
noterlik
noter bürosu İsim
noter huzurunda akdedilmek Fiil
noter huzurunda aktedilmek Fiil
noter huzurunda Zarf
noterce tasdik edilmiş
noter önünde hazırlanmak Fiil
noter önünde hazırlanmak Fiil