notary

  1. Noun (bkz: notary public )
noterce tasdik edilmiş
noterce onaylı
tasdik eden noter
kanuni süresi dolmasına karşın görevini sürdüren veya kanuni yetkisi olmadığı halde tayin olunmuş olan noter
noter huzurunda hazırlanan evrak
tasdik eden noter
noter mühürü
noter kâtibi
noter harcı
noter tasdik ücreti
noterlik bürosu Noun
noter harcı
belgitleyici, noter. Noun
noter Noun, Law
noter mührü
noter kâtibi
noter tasdik ücreti
noter harcı
noterlik bürosu Noun
noter memuru
noterlik
noter bürosu Noun
noter huzurunda akdedilmek Verb
noter huzurunda aktedilmek Verb
noter huzurunda Adverb
noterce tasdik edilmiş
noter önünde hazırlanmak Verb
noter önünde hazırlanmak Verb