notice of termination

  1. fesih ihbarı
  2. İsim akdin feshini ihbar
  3. İsim, Hukuk fesih bildirimi
iş akdinin feshi ihbarı
antlaşmanın feshi bildirisi
antlaşmanın feshini ihbar etmek Fiil
bir antlaşmanın feshini ihbar etmek Fiil