notice to plead

  1. bir gıyabi karar hükmünden kaçınmak amacıyla davaya cevap