notification

  1. İsim, Hukuk bildirim
  2. İsim, Hukuk ihbar
  3. İsim, Hukuk tebligat
  4. İsim bildiri, bildirme, bilgi/haber verme, ihbar, tebliğ.
    Have you received a notification of the meeting?
zorunlu ihbar
acil durum ihbarı
uçuş ihbarı
adli tasdik
resmi bildiri
ihbar üzerine yürürlüğe girmek Fiil
tebligat adresi İsim, Hukuk
ihbar ücreti
bildirim formu
bildirim yükümlülüğü İsim
bir kazanın bildirilmesi
doğum bildirimi
doğumun bildirilmesi
değişiklik bildirisi
(sigorta) hasar bildirme
ölümün bildirilmesi
kusur ve ayıpların bildirilmesi
sevkedilen malların bildirilmesi
işletmeler arası anlaşmaya ilişkin bildirim
likidasyonun bildirilmesi
(sigorta) hasarın bildirilmesi
hasarın bildirilmesi
protesto bildirisi
ikamet bildirisi
imzaların bildirilmesi
polis ihbarnamesi
bildirme talimatı
bildirim usulü İsim
haber verme mevzuatı
bildirim esas ve usulleri İsim
aksine bir hükmü bildirme
'a hitaben yazmak Fiil
HSBM Özel Isim, Kurum İsimleri