office routine

bir büronun bütün girdisini çıktısını bilmek Fiil