official report

resmi raporun tespitleri İsim
zabıt tutmak Fiil
zabıt tutturmak Fiil
kamu görevlisinin suçu bildirmemesi İsim, Hukuk