küspe, köftün, keten/pamuk tohumu posası.
hayatın neşesi