olayları daha iyi incelemek

  1. Fiil to investigate the facts more thoroughly
  2. Fiil to investigate the facts more throughly