on equal terms

biriyle eşit şartlarla iş görmek Fiil
biriyle eşit düzeyde konuşmak Fiil