on the nose

  1. (a) tam, tamamen, dosdoğru, doğru olarak, tamı tamına, tıpatıp, tam isabetle, tam hedefe.
    The bombs
    landed right on the nose. (b) tam zamanında, saniyesi saniyesine, (c) yarışta) kazanan.
(US) bütün talepleri yerine getirmek Fiil
burnuna yumruk indirmek Fiil
bir yandan çalışırken bir yandan bir şeyler atıştırmak Fiil