şimdiden sonra
havale etmek Fiil
bir şeyi aktarmak Fiil
ileri aktarılmak üzere