onward

  1. Noun ileri
  2. Noun ileriye doğru
şimdiden sonra
havale etmek Verb
bir şeyi aktarmak Verb
ileri aktarılmak üzere