open inflation

  1. malların arzına oranla
  2. mal için para talebinde artış olduğu ve fiyatların denetlenmediği durum