open question

  1. kesin olmayan bir konu
  2. tartışmaya açık konu
  3. sürüncemede kalmış sorun
açık uçlu soru
tartışılır
kesin değil
şüphe götürür
tartışmaya açık Sıfat