1. Fiil yaratmak, icat/ibda etmek, meydana getirmek/çıkarmak, ihdas etmek, ihtira etmek, ortaya koymak.
  2. Fiil çıkmak, zuhur etmek, neşet etmek, doğmak, türemek, meydana gelmek.
    Her book originated in/from a short story.
  3. Fiil (tren/otobüs vb.) (belirli bir yerden) hareket etmek, yola çıkmak, başlamak.
bir reformu başlatmak Fiil
bir sanayi dalı kurmak Fiil
bir sanayi yaratmak Fiil
neşet etmek Fiil
husule gelmek Fiil
ortak bir atadan gelmek Fiil
bir memleketten gelmek Fiil
(plan) hükümetçe ilan edilmek