originate

  1. Verb yaratmak, icat/ibda etmek, meydana getirmek/çıkarmak, ihdas etmek, ihtira etmek, ortaya koymak.
  2. Verb çıkmak, zuhur etmek, neşet etmek, doğmak, türemek, meydana gelmek.
    Her book originated in/from a short story.
  3. Verb (tren/otobüs vb.) (belirli bir yerden) hareket etmek, yola çıkmak, başlamak.
bir reformu başlatmak Verb
bir sanayi dalı kurmak Verb
bir sanayi yaratmak Verb
neşet etmek Verb
husule gelmek Verb
ortak bir atadan gelmek Verb
bir memleketten gelmek Verb
(plan) hükümetçe ilan edilmek