1. Fiil to centre
  2. Fiil to reach the middle of
  3. Fiil to reach the midpoint of
  4. Fiil to divide something in half
  5. Fiil (soccer) to kick the ball towards the goal
to true up a wheel Fiil

Türkçe Sözlük (Kubbealtı Lugatı)

  1. Ortasına varmak, ortasını bulmak