out in the cold

  1. herşeyden yoksun, terkedilmiş, yüzüstü bırakılmış, ilgi görmeyen, istiskal edilen.
    The plan benefits
    management but leaves labor out in the cold: Plân, yöneticilere çıkar sağlıyor, fakat işçileri herşeyden yoksun bırakıyor.
açıkta kalmak Fiil