Allahaşkına, Allahını seversen (bir ricaya/isteğe/emre kuvvet vermek için kullanılır).
For crying
out loud, shut that door: Allahaşkına kapat şu kapıyı!
sesli düşünmek Fiil
düşündüklerini süzgeçten geçirmeden söylemek Fiil
düşündüklerini ortaya söylemek Fiil
Internette sohbet programlarında kullanılan gülme efekti
yüksek sesle, konuşur gibi.
She repeated her lines out loud to herself.