outside work

büro işinden başka uğraşı olmamak Fiil
normal büro işi dışında iş edinmek Fiil