main feature
impress İsim, Hukuk
distinctive mark
distinctive feature
personality İsim
key feature
outstanding feature
distinctive feature
distinctive mark
commodity İsim
potentiality İsim
statistical attribute
trait (Kaynak: Evrim Çalışkanları) İsim, Biyoloji
personal characteristic
recommendation İsim
common characteristic İsim
common feature İsim
commonality İsim
property İsim
characteristics İsim
characteristic İsim
attribute İsim
quality İsim
feature İsim
character İsim
specification İsim
qualification İsim
trait İsim
peculiarity İsim
idiosyncrasy İsim
distinctiveness İsim
hallmark İsim
particularity İsim
singularity İsim
strain İsim
facet İsim
function İsim
distinctive
to specialize Fiil
potentiality İsim
selling point
defining characteristic İsim
specification İsim
commodity İsim
novel feature
leitmotive

Bir şeyin diğer şeylerden ayrılmasını sağlayan ... has olan niteliği, husûsiyet