part payment

kısmi ödeme ile
kısmi ödeme yapmak Fiil
kısmi ödeme üzerinde anlaşmak Fiil
kısmi ödeme olarak kabul etmek Fiil
mahsuben yapılan kısmi ödeme
kısmi ödeme yapmak Fiil
kısmi ödeme