part payment

  1. kısmen ödeme
  2. kısmi ödeme
kısmi ödeme ile
kısmi ödeme yapmak Verb
kısmi ödeme üzerinde anlaşmak Verb
kısmi ödeme olarak kabul etmek Verb
mahsuben yapılan kısmi ödeme
kısmi ödeme yapmak Verb
kısmi ödeme