partition an estate among the heirs

  1. Fiil bir mirası mirasçıları arasında paylaştırmak