pass one's life in review

  1. Fiil hayatını gözden geçirmek
  2. Fiil hayatının şöyle bir muhasebesini yapmak