paternal authority

  1. babanın çocukları üzerindeki velayet hakkı
  2. baba otoritesi
baba otoritesi altında bulunmak Fiil