pay off one's debts

  1. Fiil borçlarını ödemek
  2. Fiil borçlarını temizlemek