pay someone from one's own pocket

  1. Fiil birinin masrafını kendi cebinden çekmek
  2. Fiil birinin masrafını kendi cep inden çekmek