pay tribute

  1. Fiil saygı göstermek
  2. Fiil saygılarını sunmak
  3. Fiil övmek
  4. Fiil methetmek
  5. Fiil yüceltmek