pin one's opponent down to a point

  1. Fiil rakibini bir noktada yakalamak ve yenmek
  2. Fiil rakibini bir nokta da yakalamak ve yenmek