place emphasis

  1. Fiil önemini belirtmek
  2. Fiil önem vermek
  3. Fiil vurgulamak
  4. Fiil altını çizmek