plant register

  1. bir şirketin sahibi olduğu tesisin ayrıntılarını gösteren kütük defteri
teçhizat ve makine kayıt defteri