dürüst/âdil/insaflı/tarafsız davranış/muamele, tarafsızlık, hakkaniyet, hakşinaslık. İsim
kurallara uygun oynanan oyun. İsim, Spor
birine dürüst davranmak Fiil
dürüst oynamaya çalışmak Fiil
sportspersonship İsim, Spor
sportsmanship İsim, Spor