pledge her husband's credit for necessaries

  1. Fiil (Br) kadının kocasının birliği temsil salahiyetini kullanmak