plunge someone into something

  1. Fiil birini birşeye batırmak
  2. Fiil birini zorla birşeye sokmak
  3. Fiil birini birşeye sürüklemek