1. sonradan hesaba geçirme
  2. sonradan ödenen gümrük vergisi
nakliyekûn
(gümrük) sonradan deklare edilip yapılan giriş
bir muhasebe kaydı yapmak Fiil
her bir kalemi ayrı ayrı hesaba geçirmek Fiil