potassium argon dating

  1. potasyum argon yaş belirleme yöntemi: potasyumun ışımetkin parçalanma sonucunda argona dönüşmesinden
    yararlanarak bir mineraldeki potasyum ve argon oranlarından o mineralin yaşının hesaplanması.