potential gross national product

  1. potansiyel verim (potansiyel gayri safi milli hâsıla
  2. bir yıl içinde tüm kaynakların (toprak , işgücü ve sermaye) tam kullanılması durumunda üretilen mallar
    ve hizmetlerin son veriminin değeri
  3. potansiyel gayri safi milli hasıla