1. Fiil va'zetmek, va'z vermek.
 2. Fiil (a) telkinde bulunmak.
  preach against: aleyhinde telkin yapmak. (b) savunmak, taraftar görünmek.

  They preach peace while preparing for war: Hem barış taraftarı görünüyorlar, hem de savaşa hazırlanıyorlar.
 3. Fiil (dinsel) öğüt/nasihat vermek, öğütlemek, nasihat etmek.
  preach the Gospel: İncili/Hristiyanlığı
  yaymak.
  Practise what you preach: Verdiğin öğüdü önce kendin tut.
vaiz İsim, Din ve İnanç
birine çıkışmak Fiil
birine vaaz vermek Fiil
vaaz etmek Fiil
eşitlik vaaz etmek Fiil