preach

 1. Verb va'zetmek, va'z vermek.
 2. Verb (a) telkinde bulunmak.
  preach against: aleyhinde telkin yapmak. (b) savunmak, taraftar görünmek.

  They preach peace while preparing for war: Hem barış taraftarı görünüyorlar, hem de savaşa hazırlanıyorlar.
 3. Verb (dinsel) öğüt/nasihat vermek, öğütlemek, nasihat etmek.
  preach the Gospel: İncili/Hristiyanlığı
  yaymak.
  Practise what you preach: Verdiğin öğüdü önce kendin tut.
vaiz Noun, Religion-Faith
birine çıkışmak Verb
birine vaaz vermek Verb
vaaz etmek Verb
eşitlik vaaz etmek Verb