1. bina ve müştemilat
  2. mülk ile ilgili bir sözleşmenin ilk bölümü
  3. arazi
ikametgâhını genişletmek Fiil
binaya ilaveler yapmak Fiil
binanın kullanımını değiştirmek Fiil
binaların kullanımıni değiştirmek Fiil
banka binası İsim
banka servis binaları İsim
bankaya ait binaların ve donatımın defter değeri
şube binası İsim
işletmenin idari binaları ve bağlı üniteleri İsim
kulüp binası İsim
şirket binası İsim
kiralanan katlar İsim
kiralanmış bina
terk edilmiş bina
binaya taşınmak Fiil
binaya girmek Fiil
sergi binaları İsim
sergi binası İsim
büyük bina
fabrika bina ve müştemilatı
fabrika binası İsim
olay yerinde bulunmuş olma
yakacak deposu İsim
hastane binası İsim
(US) iş hanının değerinin artması
dolayısıyla Zarf, Hukuk
işyerinin kiralanması
(Br) alkollü içki satma izni olan yer
(Br) içki satma ruhsatı olan dükkân
ipotekli bina
komşu bina
firma binasının iskânı
gayri menkulün sahibi
işyeri
işverenin işyerinde
işverennin iş yerinde
binanın sahibi
fabrika binası İsim
(kiracı) katı tahliye etmek Fiil
binanın yeniden inşası İsim
katların onarımı
ikamet yeri
okul binası İsim
dükkânın içi
dükkânnın içi
istasyon binası İsim
gar binası İsim
(US) mağaza
yalnız öncüllere dayanarak fikir ileri sürmek Fiil
yeni binaya taşınmak Fiil
binayı boşaltmak Fiil
daireyi boşaltmak Fiil
binayı baştan aşağı taramak Fiil
çalışma yeri
bina ve müştemilatı hesabı
gayrimenkul hesabı
acil onarım gerektiren bina
elçilik binası İsim
havaalanı binası İsim
işverenin işyeri İsim
(Br) hükümet binası İsim
banka servis binaları hesabı
süpermarkette satış yapan ekmek fırını